ثبت مشاور
+
گپی با اشرف اسماعیل یکی از کارگردانان بازی
مقالات

گپی با اشرف اسماعیل یکی از کارگردانان بازی

گیم کینگ : وقتی با یک بازی اوپن ورد مواجه میشویم اولین سوالی که به ذهنمان میرسد وسعت جهان بازی است ، کار گردان عنوان Assassin’s Creed Origins به تازگی دیدگاه خود را درباره این بازی در گفتگو با وبسایت گیم اینفورمر مطرح کرده است.    
بالا