ثبت مشاور

دانلود سريال دیو و ماه پیشونی قسمت یکم تا آخر

تاریخ : 1402.01.18
نظرات : 0

گيم کينگ : سريال ايراني و پر مخاطب دیو و ماه پیشونی ، قسمت اول تا قسمت آخر با هدف کسب حداکثري رضايت بينندگان ، تهيه و توليد شده است . در اين سريال ، بازيگران مطرح کشور حضور دارند . قسمت اول تا قسمت آخر سريال دیو و ماه پیشونی را به سهولت و با چند کليک ، دانلود نماييد و از تماشاي سريال دیو و ماه پیشونی قسمت اول تا قسمت آخر لذت ببريد .
دیو و ماه پیشونی
 the demon and the forehead moon با کارگردانی حسین قناعت منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر افسانه کودکانه برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

سال انتشار : 1401  / موضوع : افسانه کودکانه / مدت زمان : 50 / رده سنی :  کودک - خانواده   

دیو و ماه پیشونی اول تا آخر  

قسمت اول 1 سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت 1 دیو و ماه پیشونی با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های دیو و ماه پیشونی

 

قسمت دوم 2 سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت 2 دیو و ماه پیشونی با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های دیو و ماه پیشونی

 

قسمت سوم 3 سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت 3 دیو و ماه پیشونی با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های دیو و ماه پیشونی

 

قسمت چهارم 4 سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت 4 دیو و ماه پیشونی با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های دیو و ماه پیشونی

 

قسمت پنجم 5 سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت 5 دیو و ماه پیشونی با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های دیو و ماه پیشونی

 

قسمت ششم 6 سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت 6 دیو و ماه پیشونی با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های دیو و ماه پیشونی

 

قسمت هفتم 7 سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت 7 دیو و ماه پیشونی با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های دیو و ماه پیشونی

 

قسمت هشتم 8 سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت 8 دیو و ماه پیشونی با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های دیو و ماه پیشونی

 

قسمت نهم 9 سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت 9 دیو و ماه پیشونی با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های دیو و ماه پیشونی

 

قسمت دهم 10 سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت 10 دیو و ماه پیشونی با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های دیو و ماه پیشونی

 

قسمت يازدهم 11 سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت 11 دیو و ماه پیشونی با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های دیو و ماه پیشونی

 

قسمت دوازدهم 12 سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت 12 دیو و ماه پیشونی با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های دیو و ماه پیشونی

 

قسمت سيزدهم 13 سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت 13 دیو و ماه پیشونی با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های دیو و ماه پیشونی

 

قسمت چهاردهم 14 سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت 14 دیو و ماه پیشونی با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های دیو و ماه پیشونی

 

قسمت پانزدهم 15 سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت 15 دیو و ماه پیشونی با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های دیو و ماه پیشونی

 

قسمت شانزدهم 16 سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت 16 دیو و ماه پیشونی با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های دیو و ماه پیشونی

 

قسمت هفدهم 17 سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت 17 دیو و ماه پیشونی با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های دیو و ماه پیشونی

 

قسمت هجدهم 18 سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت 18 دیو و ماه پیشونی با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های دیو و ماه پیشونی

 

قسمت نوزدهم 19 سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت 19 دیو و ماه پیشونی با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های دیو و ماه پیشونی

 

قسمت بيستم 20 سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت 20 دیو و ماه پیشونی با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های دیو و ماه پیشونی

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت 21 دیو و ماه پیشونی با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های دیو و ماه پیشونی

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت 22 دیو و ماه پیشونی با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های دیو و ماه پیشونی

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت 23 دیو و ماه پیشونی با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های دیو و ماه پیشونی

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت 24 دیو و ماه پیشونی با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های دیو و ماه پیشونی

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت 25 دیو و ماه پیشونی با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های دیو و ماه پیشونی

 

قسمت بيست و ششم 26 سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت بيست و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت 26 دیو و ماه پیشونی با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های دیو و ماه پیشونی

 

قسمت بيست و هفتم 27 سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت بيست و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت 27 دیو و ماه پیشونی با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های دیو و ماه پیشونی

 

قسمت بيست و هشتم 28 سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت بيست و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت 28 دیو و ماه پیشونی با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های دیو و ماه پیشونی

 

قسمت بيست و نهم 29 سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت بيست و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت 29 دیو و ماه پیشونی با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های دیو و ماه پیشونی

 

قسمت سی 30 سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت سی با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت 30 دیو و ماه پیشونی با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های دیو و ماه پیشونی

  

خلاصه سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon

 ماه پیشونی همراه با یکی از نوادگان ارژنگ دیو که در داستان های شاهنامه با رستم دستان جنگیده بود ، در فضایی فانتزی و شاد ، همسفر می شود . سفری در دنیای امروز ، برای کودک درون همه افراد خانواده و ...  

بازیگران مجموعه دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon

علی صادقی ، افسانه بایگان ، حسن پور شیرازی ، لیلا اوتادی ، رامین ناصر نصیر ، میرطاهر مظلومی ، سیاوش چراغی پور ، احمد رضا اسعدی ، بهزاد خرازی ، نگین معتضدی ، ستایش موسوی ، نیلوفر شهیدی ، علی کاظمی ، الهام جدی ، سارا موسوی ، پارسیا شکوری ، عسل قرایی ، آتش تقی پور ، مهرداد حسن پور ، علی زیادی ، غلام قلندری ، الهه محمودی یکتا ، یوسف صادقی ، ساحل بکرانی ، یزدان کوکبی صبا

 

سریال دیو و ماه پیشونی چند قسمته و سریال دیو و ماه پیشونی چه روزهایی پخش میشه ؟

تعداد قسمت های سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon ، توسط حسین قناعت ، بیست و پنج تا سی قسمت اعلام شده است . سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon در روزهای سه شنبه 8 صبح که اعلام شده ، منتشر می شود . هرگونه تغییر در روز و ساعات پخش سریال دیو و ماه پیشونی را میتوانید از سایت اختصاصی سریال دیو و ماه پیشونی پیگیری نمایید .

حواشی سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon

تهیه کننده سریال دیو و ماه پیشونی مهدی یاری و مدیر فیلمبرداری پروژه بر عهده محمد حسن پور است. از نکات حاشیه‌ ای این مجموعه میتوان به این موضوع که صادق یاری ، مجری طرح دیو و ماه پیشونی است و مذاکرات برای پخش سراسری این سریال ، از طریق پلتفرم های داخلی ، در حال انجام است .   

 

سایر قسمتهای دیو و ماه پیشونی  : 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 و 23

24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30   

دیو و ماه پیشونی قسمت اول , دیو و ماه پیشونی قسمت 2 , دانلود دیو و ماه پیشونی قسمت سوم , دانلود رایگان دیو و ماه پیشونی قسمت چهارم ، دانلود قسمت پنجم دیو و ماه پیشونی , قسمت ششم دیو و ماه پیشونی , قسمت 7 دیو و ماه پیشونی , دانلود رایگان قسمت هشتم دیو و ماه پیشونی , سریال دیو و ماه پیشونی قسمت نهم قسمت دهم سریال دیو و ماه پیشونی , لینک قسمت یازدهم دیو و ماه پیشونی , دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت دوازدهم , دیو و ماه پیشونی سیزدهم , دانلود قانونی قسمت چهاردهم دیو و ماه پیشونی , دانلود حلال قسمت پانزدهم دیو و ماه پیشونی , دانلود مجانی قسمت شانزدهم دیو و ماه پیشونی , خرید قسمت هفدهم دیو و ماه پیشونی , زمان پخش قسمت هجدهم دیو و ماه پیشونی , سایت رایگان دیو و ماه پیشونی قسمت نوزدهم , دیو و ماه پیشونی 20 , دانلود سریال دیو و ماه پیشونی , دانلود دیو و ماه پیشونی 21 , داستان سریال دیو و ماه پیشونی , قسمت بیست و دو دیو و ماه پیشونی , سریال دیو و ماه پیشونی چند قسمته , دیو و ماه پیشونی قسمت 23 , سریال دیو و ماه پیشونی چه روزهایی پخش میشه , لینک دانلود دیو و ماه پیشونی 24 , سریال دیو و ماه پیشونی چند قسمت است , لینک رایگان قسمت 25 دیو و ماه پیشونی , لینک دیو و ماه پیشونی بیست و شش , قسمت 27 دیو و ماه پیشونی , قسمت بیست و هشتم دیو و ماه پیشونی رایگان , دیو و ماه پیشونی 29 کاملا رایگان , لینک دانلود مجانی 30 دیو و ماه پیشونی  

کلمات مرتبط دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon

دانلود سریال دیو و ماه پیشونی - تاریخ پخش سریال دیو و ماه پیشونی - بازیگران سریال دیو و ماه پیشونی - زمان پخش سریال دیو و ماه پیشونی - معرفی سریال دیو و ماه پیشونی - سریال دیو و ماه پیشونی - تیزر سریال دیو و ماه پیشونی - اسامی بازیگران سریال دیو و ماه پیشونی - لوکیشن سریال دیو و ماه پیشونی - سریال دیو و ماه پیشونی قسمت اول - سریال دیو و ماه پیشونی بازیگران - سریال خانگی دیو و ماه پیشونی - عوامل سریال دیو و ماه پیشونی - دانلود سریال دیو و ماه پیشونی حلال - دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 1 اول - دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت اول 1 - دانلود قسمت اول سریال دیو و ماه پیشونی - خلاصه داستان دیو و ماه پیشونی - آخرین اخبار سریال دیو و ماه پیشونی - فیلم دیو و ماه پیشونی - دانلود رایگان سریال دیو و ماه پیشونی - دانلود مجانی سریال دیو و ماه پیشونی - سریال دیو و ماه پیشونی در چه روزهایی پخش می شود - کارگردان سریال دیو و ماه پیشونی - کارگردان سریال دیو و ماه پیشونی چه کسی است - معرفی سریال دیو و ماه پیشونی با خلاصه داستان و اسامی بازیگران - دانلود سریال دیو و ماه پیشونی تمام قسمتها کامل - آشنایی با سریال دیو و ماه پیشونی - تماشای آنلاین سریال دیو و ماه پیشونی - آهنگ تیتراژ سریال دیو و ماه پیشونی - دانلود سریال ایرانی دیو و ماه پیشونی با کیفیت عالی - 


فیلم و سریال تصادفی


نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا