ثبت مشاور
+
ورود به دنیای بازیها با هدست هولولنز
اخبار داغ

ورود به دنیای بازیها با هدست هولولنز

  گیم کینگ : هدست هولولنز بازی مجازی را وارد دنیای واقعی میکند این هدست بازی های کامپیوتری را وارد دنیای واقعی کرده و در حال حرکت در کجا خیابان و پارک ها میتوان بازیهای کامپیوتری را شبیه سازی کرد هدف از ساخت این هدست خارج کردن
بالا