ثبت مشاور

دانلود سريال ارتش سری قسمت یکم تا آخر

تاریخ : 1401.11.26
نظرات : 0

گيم کينگ : سريال ايراني و پر مخاطب ارتش سری ، قسمت اول تا قسمت آخر با هدف کسب حداکثري رضايت بينندگان ، تهيه و توليد شده است . در اين سريال ، بازيگران مطرح کشور حضور دارند . قسمت اول تا قسمت آخر سريال ارتش سری را به سهولت و با چند کليک ، دانلود نماييد و از تماشاي سريال ارتش سری قسمت اول تا قسمت آخر لذت ببريد .

سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army با کارگردانی سعید ابوطالب منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر معمایی و مهیج برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

سال انتشار :  1401 / موضوع : معمایی و مهیج / مدت زمان :  50 / رده سنی :  خانواده    

 قسمت اول تا آخر سريال رئالیتی شو ارتش سری

 

قسمت اول 1 سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army - دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت اول رئالیتی شو ارتش سری با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

قسمت دوم 2 سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army - دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت دوم رئالیتی شو ارتش سری با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

قسمت سوم 3 سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army - دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت سوم رئالیتی شو ارتش سری با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

قسمت چهارم 4 سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت چهارم رئالیتی شو ارتش سری با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

قسمت پنجم 5 سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army - دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت پنجم رئالیتی شو ارتش سری با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

قسمت ششم 6 سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army - دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت ششم رئالیتی شو ارتش سری با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

قسمت هفتم 7 سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army - دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت هفتم رئالیتی شو ارتش سری با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

قسمت هشتم 8 سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army - دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت هشتم رئالیتی شو ارتش سری با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

قسمت نهم 9 سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army - دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت نهم رئالیتی شو ارتش سری با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

قسمت دهم 10 سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army - دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت دهم رئالیتی شو ارتش سری با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

قسمت يازدهم 11 سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army - دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت یازدهم رئالیتی شو ارتش سری با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

قسمت دوازدهم 12 سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army - دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت دوازدهم رئالیتی شو ارتش سری با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

قسمت سيزدهم 13 سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army - دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت سیزدهم رئالیتی شو ارتش سری با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

قسمت چهاردهم 14 سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army - دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت چهاردهم رئالیتی شو ارتش سری با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

قسمت پانزدهم 15 سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army - دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت پانزدهم رئالیتی شو ارتش سری با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

قسمت شانزدهم 16 سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army - دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت شانزدهم رئالیتی شو ارتش سری با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

قسمت هفدهم 17 سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army - دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت هفدهم رئالیتی شو ارتش سری با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

قسمت هجدهم 18 سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army - دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت هیجدهم رئالیتی شو ارتش سری با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

قسمت نوزدهم 19 سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army - دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت نوزدهم رئالیتی شو ارتش سری با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

قسمت بيستم 20 سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army - دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت بیستم رئالیتی شو ارتش سری با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army - دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت بیست و یکم رئالیتی شو ارتش سری با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army - دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت بیست و دوم رئالیتی شو ارتش سری با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army - دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت بیست و سوم رئالیتی شو ارتش سری با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army - دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت بیست و چهارم رئالیتی شو ارتش سری با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army - دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت بیست و پنجم رئالیتی شو ارتش سری با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

قسمت بيست و ششم 26 سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army - دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت بيست و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت بیست و ششم رئالیتی شو ارتش سری با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

قسمت بيست و هفتم 27 سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army - دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت بيست و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت بیست و هفتم رئالیتی شو ارتش سری با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

قسمت بيست و هشتم 28 سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army-دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت بيست و هشت با لینک مستقیم ودر پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت بیست و هشتم رئالیتی شو ارتش سری با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

قسمت بيست و نهم 29 سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army - دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت بيست و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت بیست و نهم رئالیتی شو ارتش سری با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

قسمت سی 30 سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army - دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت سی با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت سی رئالیتی شو ارتش سری با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

سایر قسمتهای رئالیتی شو ارتش سری  : 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 و 23

24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 

خلاصه سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army

این رئالیتی شو همانند سریالی با همین نام ، یعنی ارتش سری که در رابطه با جنگ جهانی و آلمانی ها ، سالها قبل ساخته و منتشر شده بود ، با نگاهی متفاوت ، ساخته و اجرا شده که فضایی معمایی و رمز آلود دارد . در این سناریو ۱۰ نفر از بازیگران در نقش‌های متفاوت پارتیزان، سرهنگ کسلر، گشتاپو، خلبان، راینهارد و... در کافه کاندید، واقع در بلژیک ۱۹۴۵ در خلال جنگ‌جهانی دوم جمع می‌شوند تا یک بازی واقعی و رئال را انجام بدهند . 

بازیگران مجموعه رئالیتی شو ارتش سری secret army

غلامرضا نیکخواه، حسین رفیعی، شکیب شجره، رامین راستاد، بهنام تشکر، شقایق دهقان، بهاره قاسمی، امیر مهدی ژوله، الیکا عبدالرزاقی و فرزین محدث از اولین گروه شرکت کنندگان در این مجموعه هستند .

 

سریال رئالیتی شو ارتش سری چند قسمته و سریال رئالیتی شو ارتش سری چه روزهایی پخش میشه ؟

تعداد قسمت های سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army ، توسط سعید ابو طالب ، در 5 فصل 13 قسمتی اعلام شده است . سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army در روزهای یکشنبه 8 صبح که اعلام شده ، منتشر می شود . هرگونه تغییر در روز و ساعات پخش سریال رئالیتی شو ارتش سری را میتوانید از سایت اختصاصی سریال رئالیتی شو ارتش سری پیگیری نمایید .

حواشی سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army

این رئالیتی شو جالب و مهیج بر اساس بازی جذاب «گروه نجات» تهیه شده و همینطور ، با الهام گرفتن از مجموعه ای به همین نام که سالیان پیش در تلویزیون پخش میشد و در رابطه با گشتاپو ، ارتش نازی و جنگ جهانی و آلمانی ها بود ، تولید شده و البته بسیار جذاب و معمایی و راز آلود است .   

 

رئالیتی شو ارتش سری قسمت اول , رئالیتی شو ارتش سری قسمت 2 , دانلود رئالیتی شو ارتش سری قسمت سوم , دانلود رایگان رئالیتی شو ارتش سری قسمت چهارم ، دانلود قسمت پنجم رئالیتی شو ارتش سری , قسمت ششم رئالیتی شو ارتش سری , قسمت 7 رئالیتی شو ارتش سری , دانلود رایگان قسمت هشتم رئالیتی شو ارتش سری , سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت نهم , قسمت دهم سریال رئالیتی شو ارتش سری , لینک قسمت یازدهم رئالیتی شو ارتش سری , دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت دوازدهم , رئالیتی شو ارتش سری سیزدهم , دانلود قانونی قسمت چهاردهم رئالیتی شو ارتش سری , دانلود حلال قسمت پانزدهم رئالیتی شو ارتش سری , دانلود مجانی قسمت شانزدهم رئالیتی شو ارتش سری , خرید قسمت هفدهم رئالیتی شو ارتش سری , زمان پخش قسمت هجدهم رئالیتی شو ارتش سری , سایت رایگان رئالیتی شو ارتش سری قسمت نوزدهم , رئالیتی شو ارتش سری 20 , دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری , دانلود رئالیتی شو ارتش سری 21 , داستان سریال رئالیتی شو ارتش سری , قسمت بیست و دو رئالیتی شو ارتش سری , سریال رئالیتی شو ارتش سری چند قسمته , رئالیتی شو ارتش سری قسمت 23 , سریال رئالیتی شو ارتش سری چه روزهایی پخش میشه , لینک دانلود رئالیتی شو ارتش سری 24 , سریال رئالیتی شو ارتش سری چند قسمت است , لینک رایگان قسمت 25 رئالیتی شو ارتش سری , لینک رئالیتی شو ارتش سری بیست و شش , قسمت 27 رئالیتی شو ارتش سری , قسمت بیست و هشتم رئالیتی شو ارتش سری رایگان , رئالیتی شو ارتش سری 29 کاملا رایگان , لینک دانلود مجانی 30 رئالیتی شو ارتش سری    

کلمات مرتبط رئالیتی شو ارتش سری secret army

دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری - تاریخ پخش سریال رئالیتی شو ارتش سری - بازیگران سریال رئالیتی شو ارتش سری - زمان پخش سریال رئالیتی شو ارتش سری - معرفی سریال رئالیتی شو ارتش سری - سریال رئالیتی شو ارتش سری - تیزر سریال رئالیتی شو ارتش سری - اسامی بازیگران سریال رئالیتی شو ارتش سری - لوکیشن سریال رئالیتی شو ارتش سری - سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت اول - سریال رئالیتی شو ارتش سری بازیگران - سریال خانگی رئالیتی شو ارتش سری - عوامل سریال رئالیتی شو ارتش سری - دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری حلال - دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت 1 اول - دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت اول 1 - دانلود قسمت اول سریال رئالیتی شو ارتش سری - خلاصه داستان رئالیتی شو ارتش سری - آخرین اخبار سریال رئالیتی شو ارتش سری - فیلم رئالیتی شو ارتش سری - دانلود رایگان سریال رئالیتی شو ارتش سری - دانلود مجانی سریال رئالیتی شو ارتش سری - سریال رئالیتی شو ارتش سری در چه روزهایی پخش می شود - کارگردان سریال رئالیتی شو ارتش سری - کارگردان سریال رئالیتی شو ارتش سری چه کسی است - معرفی سریال رئالیتی شو ارتش سری با خلاصه داستان و اسامی بازیگران - دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری تمام قسمتها کامل - آشنایی با سریال رئالیتی شو ارتش سری - تماشای آنلاین سریال رئالیتی شو ارتش سری - آهنگ تیتراژ سریال رئالیتی شو ارتش سری - دانلود سریال ایرانی رئالیتی شو ارتش سری با کیفیت عالی - 


فیلم و سریال تصادفی


نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا